Ontruimingsoefening

Inhoud oefening

Ontruimen dient gecontroleerd en gefaseerd te geschieden volgens bepaalde procedures.

Een ontruimingsoefening door een van onze deskundigen begint bij een “droge” instructie voor de bedrijfshulpverleners met behulp van een maquette van een gebouw. De fasering van de ontruiming en de procedures komen hierbij uitgebreid aan bod. Hierna zal de calamiteit nagebootst worden met behulp van bijvoorbeeld rookgeneratoren of slachtoffers.

De resultaten van de oefening met aanbevelingen worden in een verslag door ons aangeboden, zodat procedures uit het ontruimingsplan aangepast kunnen worden of andere maatregelen getroffen kunnen worden.

Duur van de oefening
Afhankelijk van opzet van de oefening en grootte van het gebouw en organisatie kan de oefening enige tijd duren. Gelijk na de oefening is er een evaluatie met de BHV-ers. dat kan 30 minuten duren.

Certificering
De oefening wordt afgesloten met een evaluatierapport en een verklaring van Securico dat er is voldaan aan jaarlijks te houden ontruimingsoefening.

Werkwijze

Werkwijze bij een ontruimingsoefening:

  • Bespreken van de wensen van de opdrachtgever m.b.t. de te oefenen situatie, gebruik middelen zoals rookgenerator, slachtoffers;
  • Voorbespreking met bedrijfshulpverleners, instructie ontruimingsprocedures aan de hand van scenario’s nagebootst in een maquette van een gebouw;
  • Daadwerkelijke ontruimingsoefening waargenomen door één of meer waarnemers van securico;
  • Nabespreking met bedrijfshulpverleners;
  • Rapportage/evaluatie van resultaat ontruimingsoefening aan directie/management;
  • Eventueel aanpassen van procedures uit het ontruimingsplan.
Inbegrepen
  • Gebruik ensceneringsmateriaal: rookgenerator, e.d.
  • Gebruik instructiemateriaal
  • Volledig gediplomeerde instructeur(s) / waarnemer(s)
  • Evaluatierapport en verklaring
VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN