Bhv Trainingen

Waarom bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening is tegenwoordig niet meer weg te denken in een gebouw waar veel mensen werken of tijdelijk vertoeven.
Een calamiteit als een brand, een bedrijfsongeval of een persoon die plotseling onwel wordt kan elk moment gebeuren.
De wetgever verwijst hiernaar in Artikel 1, lid a en Artikel 2 van de Veiligheidswet van 1947 van Suriname. Hierin staat geschreven dat het hoofd of de bestuurder van een onderneming verplicht is zorg te dragen voor het voorkomen en beperken van ongevallen en van brand, het verschaffen van hulp bij ongevallen en van gelegenheid tot ontvluchting bij brand.

Om dit op te vangen is de bedrijfshulpverlening in het leven geroepen. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die getraind zijn om in geval van een brand op de juiste manier alarm te slaan en de brandweer in te schakelen, de brand onder controle te krijgen of eventueel te blussen of in het ergste geval het gebouw op de juiste wijze te kunnen ontruimen.

De bedrijfshulpverleners kunnen bij een bedrijfsongeval of in geval iemand onwel wordt snel en op de juiste manier optreden om de persoon te stabiliseren en de ambulancedienst in te schakelen.

Om een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebbben is het noodzakelijk een eerst een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken van het bedrijf. Aan de hand van de risico’s die in kaart zijn gebracht worden er maatregelen genomen (plan van aanpak).

Niet alle risico’s zijn er afdoende in te dekken. Deze risico’s worden “restrisico’s” genoemd. Op basis van de restrisico’s worden de bedrijfshulpverleners getraind. Restrisico’s kunnen zijn: brand, bommelding, vallen, struikelen, onwel worden van personen enz.

EHBO (Incl. AED)

Meer informatie

Basisopleiding BedrijfsHulpVerlener (BHV)

Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers binnen een organisatie die worden getraind in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen met AED, bestrijden van beginnende branden en ontruimen indien nodig. Haal bij ons uw Nederlandse (NIBHV) of Surinaamse certificaat.

Meer informatie

Brandbestrijding & Ontruiming

Meer informatie

BLS (Basic Life Support)

Meer informatie

Herhaling BHV

BHV herhaling is voor BHV’ers waarvan het BHV certificaat bijna is verlopen. In slechts 1 dag frissen we de kennis en vaardigheden van de BHV’ers weer op. De gecertificeerde instructeurs brengen je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied BHV.

Meer informatie

Herhaling EHBO (incl. AED)

EHBO-herhaling is voor EHBO’ers waarvan het EHBO-certificaat bijna is verlopen. In slechts een halve dag frissen we de kennis en vaardigheden van de EHBO’er weer op. De gecertificeerde instructeurs brengen je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied EHBO.

Meer informatie

Herhaling Brandbestrijding & Ontruiming

Brandbestrijding en ontruiming is een onderdeel van het basis BHV-pakket. In dit onderdeel trainen wij uw medewerkers in het:

  • Beperken en bestrijden van brand en beperken van gevolgen van ongevallen;
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in uw bedrijf;
Meer informatie

Ploegleider BHV

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij/zij zorgt ervoor dat zijn/haar ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot het takenpakket.

Meer informatie

Herhaling Ploegleider BHV

Meer informatie

Omgaan met kleine blustoestellen

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die binnen uw bedrijf moet beschikken over vaardigheden in het bestrijden dan wel beperken van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen.

Meer informatie

Kinder-EHBO

Iedereen die zelf kinderen heeft, hen verzorgt of met hen werkt, kent de nieuwsgierigheid waarmee het kind stap voor stap de wereld om zich heen verkent en ontdekt. Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen komen geregeld voor.

Meer informatie

Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening door een van onze deskundigen begint bij een “droge” instructie voor de bedrijfshulpverleners met behulp van een maquette van een gebouw.

Meer informatie