Advies

Advies is maatwerk
Securico beschikt over zeer ervaren mensen die gespecialiseerd zijn in het beschrijven van diverse procedures met betrekking tot bedrijfsveiligheid.

Werkwijze
Over het algemeen begint men met het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Daarna worden er adviezen gegeven hoe zaken aan te pakken in een plan van aanpak (PvA). Procedures worden dan beschreven. Deze worden beoefend worden door de medewerkers van de opdrachtgever en daar waar nodig bijgesteld. Daarna worden de procedures afgerond en als finale versie aangeboden. De procedures zijn terug te vinden in Bedrijfshulpverleningsplannen en ontruimingsplannen.

Maatwerk
Omdat elke organisatie en situatie anders is, ontvangt u altijd maatwerk. Als wij een ontruimingsplan schrijven, brengen we een bezoek aan het gebouw voor een rondgang en een intakegesprek. U ontvangt dus geen voorgefabriceerd plan, maar één die speciaal op uw situatie is geschreven.

Verder is er veel kennis en ervaring over het bouwbesluit 2012 van Nederland op het gebied van brandveilig bouwen. Securico heeft menig architect bijgestaan met adviezen over de minimale bouweisen met betrekking tot brandveiligheid

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan staan een aantal maatregelen die nauwkeurig bepalen onder welke omstandigheden, onder wiens leiding en langs welke weg de aanwezigen een object moeten verlaten. Deze maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en communicatie.


Meer informatie

Onruimingsoefeningen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.


Meer informatie

Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan)

Bedrijfshulpverlening (BHV) houdt in dat een bedrijf of organisatie zich voorbereidt op eventuele calamiteiten door het nemen van de benodigde maatregelen voor het geval zich noodsituaties of calamiteiten voordoen. Het bedrijfshulpverleningsplan geeft een omschrijving van de manier waarop u de BHV binnen uw bedrijf organiseert.

Meer informatie

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Het verdient de aandacht om eerst een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te laten maken van uw bedrijf. Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen.

Meer informatie