Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan)

Bedrijfshulpverlening (BHV) houdt in dat een bedrijf of organisatie zich voorbereidt op eventuele calamiteiten door het nemen van de benodigde
maatregelen voor het geval zich noodsituaties of calamiteiten voordoen.

Het bedrijfshulpverleningsplan geeft een omschrijving van de manier waarop u de BHV binnen uw bedrijf organiseert. Voordat het bedrijfshulpverleningsplan kan worden opgesteld dient bij uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te worden opgesteld. Met de RI&E worden de risico’s binnen uw bedrijf vastgesteld. Op basis van de RI&E maakt het bedrijf of de instelling een Plan van Aanpak. Aan de hand van RI&E en Plan van Aanpak wordt het bedrijfshulpverleningsplan opgesteld. Een bedrijfshulpverleningsplan wordt ook wel een bedrijfsnoodplan, noodplan of BHV-plan genoemd.

In het bedrijfshulpverleningsplan wordt minimaal opgenomen:

 • check omschrijving van de werkzaamheden en activiteiten;
 • check beschrijving van risico’s en maatregelen die genomen zijn;
 • beschrijving van de risico’s voor omliggende gebouwen of risico’s van omliggende gebouwen voor uitvoeren van de BHV;
 • beschrijving taken en bevoegdheden van BHV-organisatie;
 • opleidingsplan, waarin is aangegeven waar leden van de BHV-organisatie aan moeten voldoen;
 • opleidings- en oefenschema;
 • beschrijving alarm- en noodprocedures;
 • Aangevuld met: ontruimingsplan, calamiteitenplan, aanvalsplan en communicatieplan.
Specialist in BHV-plannen

Securico is specialist is op het gebied van bedrijfshulpverlening met meer dan 10 jaar ervaring. Deze expertise zetten wij voor u in om uw BHV-organisatie zo in te richten dat u optimaal voorbereid bent op een eventuele calamiteit.

Uw voordelen

 • uw organisatie bestendig maken om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen;
 • beperken van financiële en/of emotionele schade;
 • één deskundig aanspreekpunt voor al uw vragen en wensen;
 • oplossingen voor uw bedrijf op maat.

In welk opzicht verschilt een BHV-plan van andere plannen?

Een bedrijfshulpverleningsplan(Bedrijfsnoodplan) is overkoepeld voor alle andere plannen. Een ontruimingsplan, calamiteitenplan, aanvalsplan en communicatieplan kunnen onderdeel zijn van een bedrijfshulpverleningsplan. Het is afhankelijk van de grootte, risico’s en complexiteit van de organisatie om te bepalen welke plannen worden opgenomen in het bedrijfshulpverleningsplan. Onze medewerkers staan klaar om passende oplossingen te bieden voor uw vragen en wensen.

Onze medewerkers staan klaar om passende oplossingen te bieden voor uw vragen en wensen.

VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN
BEDRIJFSHULPVERLENINGS-PLAN (BHV-plan)
BEDRIJFSHULPVERLENINGS-PLAN (BHV-plan)
ONTRUIMINGSPLANNEN
ONTRUIMINGSPLANNEN
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
Login
Log in below to access your courses.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.