Ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen

In een ontruimingsplan staan een aantal maatregelen die nauwkeurig bepalen onder welke omstandigheden, onder wiens leiding en langs welke weg de aanwezigen een object moeten verlaten. Deze maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en communicatie.

In een ontruimingsplan staan een aantal maatregelen die nauwkeurig bepalen onder welke omstandigheden, onder wiens leiding en langs welke weg de aanwezigen een object moeten verlaten. Deze maatregelen bevatten tevens de organisatie van melding, alarmering en communicatie.

Inhoud ontruimingsplan
Het plan bevat de volgende onderdelen: situatietekening, gebouwgegevens, installatiegegevens, Bedrijfshulpverleningsorganisatie, alarmeringsprocedures, ontruimingsprocedures, taken medewerkers, taken receptie, taken BHV, taken Ploegleider BHV, taken Hoofd BHV, taken directie, sirenealarm

Werkwijze

Er wordt informatie verzameld over het gebouw, de organisatie en installatie(s) door middel van intakegesprek(ken), bouwtekeningen en/of rondgang door het gebouw (eventueel in combinatie met de uitvoering van de Risico-Inventarisatie & evaluatie). Er wordt tevens bepaald welke functie(s) het gebouw heeft.

Uiteraard kan een werkgever of gebouwbeheerder uit hoofde van eigen verantwoordelijkheid een ontruimingsplan laten maken.

Inbegrepen
  • intakegesprek(ken)
  • inspectie van het gebouw en bouwtekeningen
  • ervaren brandpreventiedeskundige(n) / adviseur(s)
  • levering van het plan in tweevoud
VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN
Doelgroep
  • gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500m2
  • gebouwen (niet zijnde een woning)
BEDRIJFSHULPVERLENINGS-PLAN (BHV-plan)
BEDRIJFSHULPVERLENINGS-PLAN (BHV-plan)
ONTRUIMINGSPLANNEN
ONTRUIMINGSPLANNEN
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
ONTRUIMINGSOEFENINGEN
RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.
Forgot Password
Enter your email address or username and we’ll send you instructions to reset your password.